Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Sistema de Cualificación e
Nota de Admisión

(información provisional pendente de publicación no DOG)
Información aquí Ver