Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Estrutura da proba
(información provisional pendente de publicación no DOG)

 

Información aquí Ver