Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Probas ABAU
Exames, criterios e solucións
VerVer probas PAAU (2001-2009)
Ver probas PAU (2010-2016) Ver
 

01 Lingua Castelá e Literatura                  

02 Lingua Galega e Literatura
                 

03 Historia de España
                 

11 Inglés
                 
  Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro                

12 Francés
               
  Audición xuñoAudición setembro   Audición xuñoAudición setembro                

13 Alemán
             
  Audición xuño   Audición xuño              

14 Portugués
             
  Audición xuñoAudición setembro   Audición xuño              

20 Matemáticas II
                 

21 Bioloxía
                 

22 Debuxo Técnico II
                 

23 Física
                 

24 Química
                 

25 Xeoloxía
                 

30 Latín II
                 

31 Economía da Empresa
                 

32 Grego II
                 

33 Historia da Arte
                 

34 Historia da Filosofía
                 

35 Xeografía
                 

40 Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
                 

50 Fundamentos da Arte II
                 

51 Artes Escénicas
                 

52 Cultura Audiovisual
                 

53 Deseño
                 

61 2ª lingua estranxeira: Alemán
                 
 
62 2ª lingua estranxeira: Francés
                 
 
63 2ª lingua estranxeira: Inglés
                 
 
64 2ª lingua estranxeira: Italiano
                 
 
65 2ª lingua estranxeira: Portugués
                 
 
 
VerVer probas PAAU (2001-2009)
Ver probas PAU (2010-2016) Ver