Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Exames
das últimas convocatorias
Ver convocatorias anteriores (2004-2009) Ver
Comentario de texto sobre un tema de actualidade (01)
Análise e comprensión dun texto en Lingua Castelá (02)
Análise e comprensión dun texto en Lingua Galega (03)
Inglés (11)
Francés (12)
Alemán (13)
Portugués (14)
Italiano (15)
Matemáticas (21)
Xeografía (22)
Literatura Universal (25)
Química (31)
Bioloxía (32)
Debuxo Técnico (33)
Física (35)
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente (34)
Matemáticas aplicadas ás CC. Sociais (52)
Historia do Mundo Contemporáneo (51)
Economía da Empresa (43)
Historia da Arte (61)
Latín (43)
Debuxo Artístico (62)
Volume (64)

Ver convocatorias anteriores (2004-2009)
Ver