Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Exames
das convocatorias pasadas, por materias
 
 
Comentario de texto sobre un tema de actualidade
Lingua Castelá
Lingua Galega