Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación
modeloportug2lin

 

2ª Lingua estranxeira: Portugués
 
Convocatoria de reunión:

dia 5 de abril às 18.00 horas na sede da CIUG, terceiro andar da Faculdade de Direito da USC. Se houver colegas que não podem assistir mas desejam enviar sugestões ou comentários: eliasjose.torres@usc.es 


Coordinador de portugués na ABAU

Criterios de avaliación ABAU 2019 xuño

Circular (16/03/2018)

Circular

Modelo exame

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)