Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Fundamentos da Arte
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Contidos

Modelo de exame

Criterios de avaliación

  

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)