Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Bioloxía
Grupo de Traballo

Directora:

María Ángeles Bernal Pita da Veiga
Facultade de Ciencias
Dpto. de Fisioloxía Vexetal
Campus da Zapateira
15071 - A Coruña
email: bernal@udc.es