Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Debuxo Técnico II
Grupo de Traballo

Directora

Antonia Pérez Naya
ETS de Arquitectura
Campus da Zapateira
15071 - A Coruña
981-16.70.00 Ext.: 5246 email: apn@udc.es