Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Filosofía
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Circular para os centros nova

Consideracións xerais sobre a proba

Estrutura do exame

Exemplo exame

Criterios de avaliación do exame

 

Textos

  • Galego Seguinte
  • CastelánSeguinte