Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Filosofía
Grupo de Traballo
 

Director:

Francisco Javier Barcia González
Facultade de Filosofía
981-56.31.00 Ext.: 12513 email:j.barcia@usc.es