Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Filosofía
Textos
Grupo de traballoFichas curricularesEstruturaModelo de exameTextos

Textos Galego:

Platón Seguinte

AristótelesSeguinte

Agostiño de HiponaSeguinte

Tomé de Aquino Seguinte

Descartes Seguinte

Locke Seguinte

Hume Seguinte

Kant Seguinte

Marx Seguinte

Nietzsche Seguinte

Ortega y Gasset Seguinte