Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Latín II
Grupo de Traballo
 

 

Director:

Xosé Carracedo Fraga
Facultade de Filoloxía
Campus Univ. Norte
15782-Santiago de Compostela
881-56.31.00 Ext.: 11881 email: jose.carracedo@usc.es