Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua Galega e Literatura
Grupo de Traballo
 

Director:

Francisco Cidrás Escanéo

e-mail: francisco.cidras@usc.es