xeodirec1314
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Xeografía
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Directrices Xerais novo

Cuadro resumen de contenidos novo

Enlaces

Informe AGE

Resultados da convocatoria de Xuño 2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.