xeodirec1314
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Xeografía
 

 

Directrices Xerais novo (actualizado 18/10/2019)

Cuadro resumen de contenidos

Enlaces

Informe AGE

Resultados da ABAU 2019 novo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.