Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Proba de acceso á universidade
para maiores de 25 anos
 

Convocatoria de matrícula

Criterios de Avaliación

Impreso de matrícula

 

 

. Pódese solicitar tamén información nos LERDs, nos Servizos de Información das Universidades, e na CiUG.