Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Proba de acceso á universidade
para maiores de 45 anos
 

Convocatoria de matrícula 2019

Críterios de Avaliación

Impreso de matrícula


· Pódese solicitar tamén información nos LERDs, nos Servizos de Información das Universidades, e na CiUG.