Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Para formalizar a matrícula

 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: https://matricula.udc.es/matriculaprimeiro/

UNIVERSIDADE DE VIGO: https://matricula.uvigo.es/matriculaprimeiro/

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO: https://matricula.usc.es/matriculaPrimeiro/