Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Programas e modelos de exame
Maiores de 45 anos
 

. Comentario dun texto on desenvolvemento dun tema
xeral de actualidade: programa - modelo de exame
. Lingua Castelá: programa - modelo de exame
. Lingua Galega: programa - modelo de exame
. Entrevista persoal