GAL |     

Admisión no Sistema Universitario de Galicia

Solicitudes de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no Sistema Universitario Galego.

Titulacións

Táboa de ponderacións (curso 2023/24)


Última actualización desta páxina: 10/05/2023.