GAL |     

Admisión no Sistema Universitario de Galicia

Solicitudes de admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no Sistema Universitario Galego.

Calendario

Calendario de preinscrición (2021)

Calendario de preinscrición (2021) (Castellano) 

Modificación solicitudes preinscrición ordinaria

Estudantes que están en lista de espera e non foron convocados a matrícula en ningunha das titulacións solicitadas despois dos 4 primeiros chamamentos.
Poden solicitar modificación da preinscrición do 24 ás 00.05 h. ata o día 26 ás 14.00 h.
FORMULARIO

Convocatoria para preinscrición

Convocatoria para la preinscrición 

Convocatoria para la preinscripción (Castellano)

Formulario solicitude preinscripción alumnado titulado universitario


anexo II oferta de prazas no SUG convocatoria ordinaria
anexo II oferta de prazas no SUG convocatoria extraordinaria

Titulacións

Táboa de ponderacións (curso 2021/22)

Notas de corte 2020


Última actualización desta páxina: 22/07/2021.